Oligebra BC

Treningi učenja, mišljenja in retorike

Verjamemo, da je prav vsak otrok in mladostnik lahko zelo uspešen v šoli in življenju, če zna kako

Treningi učenja in mišljenja v UMC Oligebra so namenjeni prav temu. Otrokom in mladostnikom želimo predstaviti tehnike učinkovitega učenja, pomnjenja in nalaganja znanja ter logičnega, deduktivnega, kreativnega, kritičnega in problemskega načina mišljenja in razmišljanja..Vse so to praktični pripomočki ne le v šolskem obdobju ampak tudi kasneje v službi in celo v vsakdanjem življenju.

Na treningih mišljenja in v filozofskem krožku se učimo tudi prvin komunikacije in veščin mišljenja, argumentacije in retorične konstruktivne debate, ter se pogovarjamo o temah, ki so zanimive prav vsakemu mlademu človeku.

šola učenja, mišljenja in retorike

TEHNIKE USPEŠNEGA UČENJA

Oligebrini Šoli uspešnosti za mladostnike in otroke ponujamo vikend delavnice in daljše tečaje, na katerih vam predstavimo različne učne tehnike in veščine uspešnega učenja naravoslovne, družboslovne, jezikoslovne ter matematične vsebine s poudarkom na tem, da pokažemo več različnih načinov in pristopov in vam s tem pomagamo, da s svojim načinom učenja pridete do najboljših rezultatov. 

FAZE UČENJA IN UČNE TEHNIKE

1- INFORMIRANJE – informativno branje, zbiranje, urejanje in preletavanje informacij, snovi, učbenika ali/in zapiskov

2- SPOZNAVANJE – razlaga učitelja, pozorno poslušanje predavanja, izdelava lastnih zapiskov,  posvečeno branje

Po drugi fazi ste šele sposobni prepoznave snovi. Sicer večinoma razumete snov in imate informacijo o njej, vendar to znanje še ni vaša last in ga ne znate uporabno, samostojno in samozavestno predstaviti ali uporabiti.

3- UČENJE– samostojno poskušate ponoviti obrazce, obnoviti podatke, informacije, rešiti primere, še vedno pa pokukate v beležke, rešitve, knjigo, beležite nejasnosti, spregledane informacije in vsebino

4- POGLOBLJENO UČENJE –  vrnete se na nejasnosti ali spregledane informacije in si jih sami razrešite ponovnim poglobljenim branjem literature ali poiščete pomoč od učitelja oz. inštruktorja.

5- ZNANJE –  še enkrat ponovite snov, ki jo zdaj samostojno obvladate brez zatikanja in jo znate uporabiti skozi različne popolnoma nove primere. Snov ste vsebinsko povezali v celoto in je znanje postalo vaša last za vedno.

Čeprav dijaki in učenci vešči učenja združijo nekatere od naštetih faz ali se med njimi sprehajajo hitreje, se zapomnite:

ZNAMO ŠELE TAKRAT, KO TO ZNANJE LAHKO SAMOSTOJNO UPORABLJAMO V TEORIJI IN PRAKSI

TRENINGI MIŠLJENJA IN RETORIKE

Trening mišljenja je celoletni program, ki poteka v treh skupinah osnovnošolski (7-9r), srednješolski in študentski. Občasno organiziramo tudi delavnice z različnimi tematikami na področju mišljenja in retorike, o katerih boste pravočasno obveščeni, če se prijavite na našo mailing listo.


Na treningih mišljenja UMC Oligebra se urimo v logičnem, deduktivnem, kritičnem, problemskem, kreativnem in emocionalnem mišljenju. Treniramo jih in se učimo veščinam argumentacije, objektivne analize in konstruktivne retorične razprave.

Cilj nam je, da obiskovalci naše šole postanejo bolj samozavestni v izražanju svojega mnenja, ter da tega temeljijo na znanju, znanosti in objektivnih dejstvih. Cilj nam je, da se naučijo izpeljave mnenja na temelju dejstev s katerimi razpolagajo in za katera vejo da so preverjena in utemeljena na znanosti ali resničnih informacijah. Iz znanja, ki ga že imajo, jih želimo naučiti, da izpeljujejo in nalagajo nova znanja in jih uporabljajo v vsakdanjem življenju.

Mlajšima želimo pokazati, da šola ni le ovira, ki jo rabimjo preskočiti ampak čudovita vstopnica za življenje polno možnosti, priložnosti in kakovostnega preživljanja časa.

Otroke in mlade uvajamo v osnove problemskega in kritičnega mišljenje, kot veščine reševanja izzivov s konceptualnim preučevanjem nove situacije, s povezovanjem že obstoječih znanj, informacij, dejstev, izkušenj in veščin ter z opazovanjem okoliščin in kontekstov, v katerih lahko prevladujejo določene zakonitosti.

Hkrati treniramo razmišljanje “out of the box”, učimo jih z vajami kreativnega mišljenja, da vedno razmišljajo onkraj okvirčkov in iščejo rešitve izzivov na različne načine, ter razumejo, da je včasih več pravilnih odgovorov ali poti da pridemo do istega ali različnih enako pravih rezultatov, rešitvi in mnenj.

Če otroka navajamo od najzgodnejšega obdobja, da najprej razmisli in se šele potem nauči, ter nenehno išče rešitve v novih še neznanih mu situacijah, s tem mu podarimo prihodnost v kateri bo znal uspešno splavati iz vsake situacije in biti v prednosti pred svojo okolico.

Učimo jih nenasilne komunikacije, poslušanja in razumevanja sogovornika in izražanja mnenje in navajamo konstruktivne debate v kateri vsi ohranijo mirno kri, vendar odprto izrazijo svoje stališče in iščejo skupne točke na katerih gradijo zaupanje in timsko reševanje izzivov.

Poleg tega pa so logična igračkanja noro zabavna.

Na treningih mišljenja in retorike vas učimo vseh temeljnih socialnih in razumskih veščin za uspešno zasebno, partnersko, šolsko, poklicno in vsakdanje življenje in uspeh.

FILOZOFSKI KROŽEK ZA NAJSTNIKE

Filozofski krožek je podoben programu Trening mišljenja in se učimo podobnih veščin in tehnik, s tem da je poudarek na družboslovnih in filozofskih temah, ki jih na srečanjih obdelujemo. Zato je namenjen tistim, ki vam je mar kako so v različnih obdobjih veliki misleci videli naš svet in kaj so o vsem tem mislile ženske filozofinje. Naučili vas bomo definirati svoje mnenje, izraziti ga glasno, jasno in ga retorično utemeljiti, sprejeti tujega in drugačnega in konstruktivno debatirati o najrazličnejših sferah našega sveta.

Preverite tudi ponudbo Matematično-računalniškega krožka Oligebra , kjer vam nudimo različne matematično usmerjene delavnice. Nekatere med njima so namenjene nadarjenim učencem, druge učencem, ki potrebujejo dodatno pomoč, tretje pa tistim, ki jih zabavne matematične vsebine enostavno lahko zainteresirajo.