Oligebra BC

Akademija Oligebra

Akademija Oligebra BC

 

Akademija Oligebra BC vam stoji ob strani  in vam nudi rešitve za vse vaše dvome, izzive, učne in druge težave ter notranje boje,  ki se pojavljajo v vsaki družini in posamezniku v celotnem obdobju odraščanja in šolanja in tudi kasneje, ko se želi spremeniti rutina ali izboljšati življenje.

Šola in študij sta temelj kakovostnega življenja. V najstniškem in postnajstniškem obdobju oblikujemo svoj značaj in se učimo vzorcev obnašanja in delovanja, ki nas tako v osebnem kot v profesionalnem življenju spremljajo celo življenje.  Poleg učenja osnovnih in zahtevnejših znanj in veščin, v šoli prvič samostojno ustvarjamo socialne stike, učimo se odnosa do drugega in drugačnega, samostojno izražamo sebe, svoje znanje in ideje, dobivamo povratno informacijo vrstnikov, učiteljev, profesorjev in se učimo odgovora na njo. Šola in študij nas tudi učita odgovornosti do obveznosti, ki jih moramo opraviti in dejstva, da smo sami ustvarjalci svoje prihodnosti in da nam sicer starši in okolica lahko olajšajo to pot, ne morejo jo pa prehoditi  namesto nas .

Ker nismo roboti, ampak čuteča bitja in se šolamo in študiramo v najbolj občutljivem obdobju življenja in razvoja, se včasih ne zmoremo izboriti z vsemi izzivi na tej poti. Starši smo čustveni in se le težko soočamo z morebitnim trenutnim neuspehom ali težvami našega že (na pol) odraslega otroka. Prav tako težko sprejmemo dejstva, da nismo vedno zadostna pomoč in podpora pri vseh otrokovih izzivih in da smo mu v najstniškem obdobju potrebni še več kot v otroštvu, ampak na popolnoma drugačen način.

Tudi v odrasli dobi pridemo do točke, ko želimo nadomestiti zamujeno ali narediti korak naprej, ne glede na to koliko smo uspešni. Čeprav je včasih motivator le lastna želja po napredku,  pogosto se najdemo v situacijah, kjer nimamo druge izbire kot da korakamo naprej ali se učimo nekaj novega, ne vemo pa niti kako niti od kje začeti. V  programih naše Šole uspešnosti za odrasle  vam tudi v teh situacijah stojimo ob strani.

Napredek posameznika v UMC Oligebra temeljimo na motivacijskem coachingu in podpori v potrebi in želji po napredku in raziskovanju svojih možnosti ter učenju novih stvari in pridobivanju novih izkušenj, ter veščinam kot so: komunikacija; logično, kreativno, problemsko in kritično mišljenje ter (vseživljenjsko) učenje.

 

Motivacijski coaching in podpora

Ena izmed pogostih težav, ki se pojavlja v srednješolski dobi je dejstvo, da otroci nimajo motivacije za učenje, starši jim pa ne znajo pomagati. Namesto tega jim žugajo s kaznami in prepovedmi ali vršijo različne pritsike na njih, ki uničujejo odnos in zaupanje v obe smeri.

Motivacija je najpomembnejša za doseganje cilja. Motivacijski coaching za najstnike je zelo dobra priložnost, da sami pri sebi odkrijejo kaj jih motivira k napredku in kaj vse lepega jih čaka v življenju, do česa je treba prehoditi po (srednje)šolski poti.

V odrasli dobi je motivacijski coaching pogosto odgovor na vaše upanje v boljši jutri, razrešitev kakšne trenutne težave, ali enostavno sproščanje napetosti in usmerjanje energije iz skrbi v reševanje trenutnega izziva in situacije.

V UMC Oligebra vam ponujamo:

 

Komunikacija

Beseda je prvina naše civilizacije, komunikacija pa najpomembnejša univerzalna veščina izpolnjenega in srečnega življenja.

Večina težav pri najstnikih in tudi v družinskih odnosih ali v odrasli dobi izhaja prav zaradi neustrezne komunikacije ali popolne odsotnosti le-te. Ko ni tako kot si želimo, se zapremo v lastno lupino in začnemo bruhati ogenj namesto, da iskreno izrazimo in pokažemo svoje želje, potrebe in interese. Tako izzivi, stiske, ovire in strahovi postanejo le večji, medtem ko na ljubezen, navezanost, skrb in veselje ne dobimo odgovora, ki nam je potreben.

V najstništvu je to še bolj izraženo, saj najstniki z vseh strani vidijo le ovire in zahteve. Od njih se z vseh strani le pričakuje, da bodo uspešni v šoli, zabavni in popularni v družbi, ljubeči in pridni v družini in se nenehno morajo dokazovati pred starši, učitelji in tudi pred svojimi vrstniki in družbo. Pogosto pa niso opremljeni z znanjem in veščinami, kar naj bi jim to omogočilo, saj jih šolski kurikulum v osnovni šoli na žalost temu ne uči.

Osnovnih veščin komunikacije se učimo v družini, ki je enemu varno okolje, drugemu pa morda okolje, kjer se prvič sooča s potrebo, da se uči preživitvenih tehnik, zanikanja in zapiranja vase. Tudi ko smo starši najbolj ljubeči in otroka obdamo s toplim družinskim objemom, ga včasih preveč močno objamemo in mu ne damo razširiti svoja krila ali celo dihati ne.

Osnovna šola po drugi strani bore malo časa in pozornosti posveča komunikaciji in stiskam otrok ker predvsem temelji na sistematizirani normiranosti.

Vse to pripelje do takšnih in drugačnih mladostniških težav, ki jih v UMC Oligebra poskušamo rešiti na:

 • komunikacijskem coachingu, mentoringu in svetovanju za najstnike in mlade
 • komunikacijskem coachingu in mentoringu za starše in v starševski šoli Oligebra
 • medgeneracijski družinski mediaciji
 • komunikacijskih delavnicah in tečajih za najstnike in odrasle
 • delavnicah in tečajih o učinkoviti komunikaciji

 

Logika in matematika

Matematika je kraljica vseh ved in vsega znanja. Zato je način kako ji pristopamo in se je učimo izjemno pomemben za razvoj mladega ćloveka na vseh področjih izobraževanja in kasnejšega delovanja. To je tudi razlog, da matematiki posvečamo največ pozornosti, pa tudi zato ker je matematika kot univerzalni kažipot znanosti, umetnosti in humanističnega napredka temelj strategije celotnega razvoja naše civilizacije in velika ljubezen ustanoviteljice Oligebre, Olge Brezovar. V naši matematični šoli ponujamo:

 • skupinsko delo v majhnih skupinah z nadarjenimi otroci
 • skupinsko delo v majhnih skupinah z otroci, ki potrebujejo nekaj dodatnega matematičnega zagona
 • skupinsko pripravo na maturo na vseh nivojih
 • skupinsko pripravo na NPZ
 • skupinsko pripravo osnovnošolcev za prehod v gimnazijo
 • skupinske inštrukcije za sošolce in sošolke
 • individualne  inštrukcije
 • šolo podjetništva za osnovnošolce in gimnazijce
 • tečaje glasbene matematike
 • zabavne in praktične tečaje in delavnice – Umetnost in matematika in Zgodovina matematike, idr

 

(Vseživljenjsko) učenje in želja po napredku

Učenje je veščina, ki se uči kot vse ostalo. V UMC Oligebra posebno pozornost posvečamo veščinam učenja, ki temeljijo na logičnem, kreativnem problemskem in kritičnem mišljanju o vsebini in strteškem povezovanju naučenega v večjo celoto. Tehnike učenja niso pri vsakemu enake. Tudi to, da nekdo ima kakšen poseben izziv (disleksija, ADHD idr) pri učenju in doseganju učnih standardov ni nujno ovira, lahko je tudi priložnost.  Zato korsitimo znanje iz razvojne psihologije,  NLP-ja in drugih znanstvenih pristopov, da poiščemo pristop, ki  najbolj ustreza vama oz. vašemu mladostniku.

Najstnike in študente želimo naučiti učenju, obvladovanju novih znanj in veščin in njihovi uporabi, razumevanju, samostojnemu reševanju problemov in novih situacij in jih s tem pripraviti, da od najmanjših delčkov znajo zgraditi ne samo hišo, temveč tudi celo naselje.

Želimo jih seznaniti s tehnikami strateškega načrtovanja, doseganja zastavljenih ciljev in učinkovite porabe časa. Pa vendarle, želimo jih tudi sprostiti napetosti, ki se pojavlja zaradi strahu pred neuspehom in anksioznosti zaradi šolskih rezultatov in uspeha. Prehod v gimnazijo ali na fakulteto jim želimo čimbolj olajšati.

Pomagamo tudi odraslim osebam, ki ste se na šolski poti nekje zagozdili in ustavili ter želite naprej, ampak potrebujete pri tem dodatni zagon in podporo. Poleg motivacije vas učimo tudi tehnikam učinkovitega učenja, ki vam pomagajo, da čimprej obvladate nova znanja. Tudi ko rabite dodatno motivicijo, da nadaljujete po poti svojih sanj, ali če se to v službi od vas zahteva, vam bomo pomagali, da jo poiščete v sebi in vsmerite v pravo smer.

Na učnem področju vam ponujamo:

 • tečaje učnih tehnik pri naravoslovju, jezikoslovju in/ali družboslovju
 • tečaje učinkovitega pomnjenja informacij in hitrega branja
 • tečaje  kreativnega, strokovnega ali poslovnega pisanja
 • tečaje o tehnikah sproščanja in premagovanja izzivov
 • individualno delo, coahing. mentoring, svetovanje