Oligebra BC

Integracijski in izobraževalni programi za tujce

PROGRAMI ZA TUJCE IN TUJEJEZIČNE OTROKE

V naši Učnem in motivacijskem centru Oligebra skrbimo za inkluzivno pravično družbo in izobrazbo za vse prebivalce naše lepe dežele. Zato ponujamo različne programe za učenje slovenščine za tujce in druge programe in svetovanja, ki naj bi vam pomagali v uspešni integraciji v slovensko družbo. Tujejezičnim otrokom ponujamo učno pomoč in podporo pri UČENJU SLOVEŠČINE, odraslim pa pouk slovenščine, ter druge oblike svetovanja, EXPAT COACHING IN MENTORSTVO za premagovanje kulturnega šoka ob preselitev v novo okolje.

Hkrati ste vsi vabljeni tudi v vse druge programe našega učnega in motivacijskega centra, ki jih po potrebi ponujamo tudi v angleščini, hrvaščini, srbščini in bosanščini.

Ne spreglejte tudi naše DVOJEZIČNE INŠTRUKCIJE so za tujejzične otroke odlična priložnost, da čim hitreje ujamejo ritem šolanja v slovenskih šolah.

Slovenian courses

SLOVENŠČINA ZA TUJCE (SLOVENIAN COURSES)

SLOVENŠČINA ZA TUJCE 40 urni tečaj (SLOVENIAN FOR FOREINGERS – BHS/ENGLISH VERSION)

40 šolskih ur (40x45min)2krat tedensko po 2 š.u. (90min) – 10 tednovBHS ali angleška različica

A1 (vstopna raven izpita)/A2-B1 (osnovan raven izpita)/ B2 (višja raven izpita)/C1-C2 (raven odličnosti)

V 10 tednih vas pripravimo na vstopno raven izpita in vas postopoma peljemo vse do ravni odličnosti. Namenjen je vsem tujcem, s tem da se naravni govorci jezikov s področja nekdanje Jugoslavije učijo v skupini, ki je prilagojena njihovem intuitivnem predznanju in razumevanju slovenščine in poteka v nekdanjem “skupnem” jeziku. Za vse ostale potekata tečaja (A1-B1) v angleščini. Tečaja B2 in C1-C2, pa za vse tečajnike v slovenščini.

*BHS= Bosanščina/Hrvaščina /Srbščina

SLOVENŠČINA ZA TUJCE 40 urni tečaj

40 šolskih ur (40x45min)2krat tedensko po 60min – 15 tednovBHS ali angleška različica

A1 (vstopna raven izpita)/A2-B1 (osnovan raven izpita)

Za tiste, ki nimate časa ali vam učenje tujega jezika ne leži, smo pripravili počasnejšo različico tečaja A1 in A2/B1, tako v BHS jezikih kot v Angleščini.

*BHS= Bosanščina/Hrvaščina /Srbščina

SLOVENŠČINA ZA TUJCE – 60 urni – tečaj za srbsko/hrvaško/bosansko govoreče

60 šolskih ur (60x45min) – 3krat tedensko po 2 š.u. (90min) – 10 tednov A2/B1 raven

Intenzivni 60 urni tečaj je namenjen tistim, ki se hitro učite in potrebujete izpit vsaj na osnovni ravni (A2-B1 stopnji). Namenjen je naravnim govorcem srbskega, hrvaškega in bosanskega jezika, ki dobro poznate pravila svojega maternega jezika, saj gradimo znanje na vašem obstoječem znanju tako, da poudarjamo podobnosti in razlagamo različnosti ter posebnosti med jezikoma ter vlečemo vzporednice, ki vam pomagajo, da hitrejše obvladate slovenski jezik.

SLOVENŠČINA ZA TUJCE – 60 urni B2-C2 raven

60 šolskih ur (60x45min) – 2krat tedensko po 1h (60 min) – 23 tednov B2-C2 raven

Nadaljevalni 60 urni tečaj poteka v slovenščini, namenjen je vsem, ki se učite slovenščine na višji ravni in vam je učenje jezika bolj v veselje kot izziv.

ŠOLSKA IN DOPOLNILNA SLOVENŠČINA ZA TUJEJZIČNE OTROKE IN MLADOSTNIKE

Kakor bi se uspešno vključili v šolanje na slovenski šoli, se morajo otroci naučiti jezika do ravni odličnosti v letu dni. Tudi če jim to uspe, vedno se znova porajajo nove težave s slovenskim jezikom ali razumevanjem snovi pri drugih predmetih. Zato tujejezičnim otrokom ponujamo prilagojeno učno pomoč (v kombinaciji z Angleščino ali BHS jeziki) in intenzivne individualne ure slovenščine za tujejezične otroke.

MOTIVACIJSKI IN INTEGRACIJSKI COACHING, SVETOVANJE IN MENTORING ZA TUJCE (EXPAT COAHING, MENTORING, CONSULTING)

Ne glede na razloge zaradi katerih smo se preselili v novo državo, skoraj vedno se soočamo s fazami kulturnega šoka ob iskanju mesta v novi družbi, od pretiranega navduševanja ali nerazumevanja okolice in novega okolja, do zmernih občutkov osamljenosti, domotožja, kariernega uveljavljanja in pri vsem tem raziskovanja samega sebe.

Zato je motivacijski in integracijski coaching zelo koristna metoda, da razrešimo vse svoje konflikte z novim okoljem in se spustimo v novo pustolovščino s polnimi moči, tudi takrat, ko je sprememba za nas resen izziv in preizkušnja.

ISKANJE SLUŽBE ZA TUJCE (JOB SEARCH MENTORING)

V naši Šoli uspešnosti za odrasle je najbolj iskan in obiskan program, ki vas uči pomembnim veščinam potrebnim za uspešno iskanje nove službe. Na naši delavnici bomo šli skozi tri faze iskanja službe:

1- Pisanje življenjepisa, s poudarkom na spoznavanju sebe svojih izkušenj, znanj, prednosti in slabosti in povezovanju ter predstavljanju le teh v učinkovito spisanem besedilu.

2- Pisanje motivacijskega pisma – s poudarkom na konkretnih primerih za vaše panoge saj splošno motivacijsko pismo nikoli ne učinkuje

3- Razgovor za službo – Na kaj morate biti pozorni na razgovoru za službo in katere veščine morate obvladati, da bi bili uspešni

Za tujce je program prilagojen njihovim potrebam, saj je iskanje službe v novem okolju vedno bolj zahtevno. Program se lahko izvaja skupinsko ali kot individualni mentoring.