Oligebra BC

Skupinske inštrukcije in učna pomoč

V SKUPINI SE LAŽJE UČI

SKUPINSKE INŠTRUKCIJE so namenjene sošolcem in sovrstnikom s približno istim predznanjem in ciljem:

  • inštrukcije za sošolce in sošolke, ki jih čaka test pri istem profesorju in so z znanjem na približno istem nivoju (skupinske inštrukcije v skupinah do 4 sošolca/ke so dobra rešitev za zmanjšanje stroškov in vzajemno pomoč pri učenju)

Radi bi vam predlagali tudi naše programe matematičnega kotička, šole uspešnosti za nasjtnike in skupinske delavnice in tečaje o veščinah in tehnikah uspešnega učenja. Marsikaterem otroku, dijaku in študentu so zelo pomagale in so mu precej spremenile potek šolanja.

UČNA POMOČ

CELOLETNA SKUPINSKA UČNA POMOČ OD 7-9 RAZREDA OSNOVNE ŠOLE

Skupinska učna pomoč oz. celoletni dopolnilni pouk pri matematiki je zelo učinkovit program za otroke, ki nimajo spečcifičnih učnih težav vendar rabijo nekaj pomoči pri obvladovanju snovi za srednje in višje ocene. Učenje v skupini je za njih precej manj stresno kot individualno delo s staršem ali inštruktorjem in jim sporoča, da niso edini z učnimi težavami in da težave lahko skupaj premagamo.

Vsi otroci so modri in genialni, potrebujejo samo malo več vaje in mogoče nekoliko drugačne razlage, kot jo dobijejo v šoli, da zamahajo s krili z vso močjo

Skupinski celoletni učni program dopolnilnega pouka matematike je namenjen otrokom od 7-9 razreda osnovne šole, ki imajo težave z obvladovanjem šolskega programa ali si želijo izboljšati šolski uspeh.

Cilj nam je vse otroke naučiti logičnega načina mišljenja in pripeljati do tega, da lahko ciljajo na najvišjo oceno z lastnim trudom in nekaj pomoči, včasih tudi popolnoma samostojno. Želimo jim prehod v srednjo šolo narediti čim bolj lahkotnim in brez pretresov, saj je znano, da v prvem letniku gimnazije splošni šolski uspeh pade za eno do dve oceni, pri matematiki pa še bolj.

Zbiramo se enkrat na teden, v skupinah do največ 8 otrok, razdeljenih po šolskih razredih in šolskem uspehu iz matematike.  V sproščenem vzdušju predstavimo snov na različne in bolj razločne načine, otroci pa brez zadržkov lahko sprašujejo vse, kar jim dela težave ali ne razumejo.  S poglobljenimi razlagami šolske snovi iz več zornih kotov in s skrbno izbiro značilnih primerov nalog ustvarjamo pri otrocih trajnostni način mišljenja, s katerim premagujemo akutne in kronične učne težave pri obvladovanju matematike.

SKUPINSKE INŠTRUKCIJE ZA SOŠOLCE

Za skupine do 4 sošolca/sošolke s približno istim predznanjem in istim ciljem, ponujamo idealno rešitev skupinskih inštrukcij kot cenovno ugodnejšo in tudi zelo pogosto precej učinkovitejšo pripravo na skupni test, maturitetni izpit ali katerikoli skupni izziv. Ko se pripravljate in učite skupaj se vzajemno spodbujate in pomagate in so rezultati višji tudi za celo oceno, včasih tudi več.

PRIPRAVA ZA NPZ IN GIMNAZIJO

Priprava za NPZ in priprava za gimnazijo sta programa, ki izpopolnjujeta luknje v znanju nastale v osnovnošolskem obdobju, kakor bi prehod v gimnazijo in srednjo šolo bil za vašega otroka čim lažji, njegovi rezultati na NPZju in ocene v nadaljevanju šolanja čim boljše.

Priprava na NPZ je 40 urni program, ki poteka od novembra do konca aprila.

Priprava na gimnazijo za devetarje je 40 urni program od februarja do junija in/ali počitniški intenzivni program, ki poteka v drugi polovici avgusta. Namenjen je obnovi osnovnošolske snovi na način, da otrok samozavestno začne novo šolsko leto na novi šoli.

Maturitetni tečaji

Ponujamo celoletni 40-urni program in 20-urni program priprave na maturo.

40-urni tečaji so namenjeni celotnemu pregledu maturitetne snovi, medtem ko so 20-urni tečaji namenjeni ponovitvi težavnih področij gimnazijsko (srednješolske) matematike.

Srednješolska skupina in gimnazijska skupina za maturante, ki so izbrali izpit iz matematike na osnovni ravni, je bolj pedagoški naravnana – teoretični razlagi učitelja sledi obdelava najbolj značilnih primerov nalog in na koncu seveda sledijo vaša vprašanja in domača naloga. Pričakuje se, da boste aktivno sodelovali v pripravah, delali domače naloge in sproščeno spraševali med urami vse, kar vam je mogoče ostalo nejasno ali manj razumljivo.

Gimnazijska skupina dijakov, ki so izbrali izpit iz matematike na višji ravni poteka v bolj posvetovalnem vzdušju. Pričakuje se, da na vsako uro pridete z naborom vprašanj in težavnih nalog iz dela snovi, ki ga bomo po vnaprej napovedanem programu obravnavali. Tudi boste sami sodelovali pri razlagi snovi in na ta način izboljševali svoje znanje, ker se najbolj učimo takrat, ko učimo drugega.

Naloge, ki jih obdelujemo na obeh programih, izbiramo iz nabora nalog s prejšnjih maturitetnih izpitov, tipičnih nalog iz srednješolskih učbenikov in učbenikov za pripravo mature.

Hitre in pregledne informacije o ceni inštrukcij dobite na naši spletni strani https://matematika-instrukcije.si