Oligebra BC

Družinska mediacija

Izboljšajte odnose v družini z učinkovitim pogovorom

Družinska mediacija je proces pri katerem delamo na zbliževanju najstnika in starša in usklajevanju stališč glede šolskih obveznosti, učenja, vseh ostalih vprašanj ter pričakovanj in ambicij v in izven šolskih okvirov. Včasih se ukvarjamo z medgeneracijskimi nesoglasji ali medkulturnimi razlikami med staršem in mladostnikom.

V družinski mediaciji med staršem in otrokom (najstnikom), medgenracijski mediaciji med staršem in odraslim otrokom ali med najbližjimi sorodniki, partnerski mediaiciji in starševski mediaciji (za starše ne glede na njun partnerski odnos), jabolke spora pretvarjamo v slastno jabolčno pito skupnih interesov in znotraj okvira razumevanja iščemo prostor za vprašanja okoli katerih se ne strinjamo.

Družinska mediacija

družinskA mediacijA MED STARŠEM IN OTROKOM

Pri izboljšavi odnosa med staršem in najstnikom se največ dela na zaupnosti ter premagovanju najstniškega upora zaradi razlogov, ki so včasih povezani s šolo, včasih pa tudi ne. Mediator ni niti na strani starša niti na strani otroka. Razume oba in jima pomaga, da prideta do resničnih razlogov nerazumevanja in do sprejemljive rešitve za oba. Kot nevtralen izkušeni opazovalec usmerja pogovor v smeri reševanja spora.

Starša svetujemo kako da samostojno pomaga svojemu mladostniku pri različnih izzivih. Usmerjamo ga, kako da sliši in posluša svojega otroka in včasih premisli, kaj je cilj njegovega vztrajanja na svoji poziciji, dobrobit otroka ali kaj drugega.

Mladostnika učimo, da starševske nasvete sliši kot skrb in ne kot oviro. Usmerjamo ga, da starševsko “teženje” sliši kot spodbujanje in starševske izkušnje izkoristi sebi v prid. Učimo ga, da starševske napake razume kot izraz starševskega neznanje ali nemoči in ne kot napad na sebe.

Pomagamo obema, da se postavita zase in svoje želje in se odprto pogovorita o njih ter tudi slišita drug drugega. Na ta način ju usmerimo v iskanje skupnega interesa, jima pomagamo, da pogovor steče in da razumevanje premaga nasprotovanja.

PARTNERSKA MEDIACIJA

Starševska mediacija je mediacija med staršema, bodisi da sta partnerja ali nekdanja partnerja, ki imata skupne otroke in se rabita uskladiti v načinu vzgoje in skrbi za te otroke, saj včasih se mogoče to ne zdi tako enostavno, otroci pa trpijo. Na partnerski mediaciji se po drugi strani ukvarjamo z vami in vašim odnosom, otroke vključimo v zgodbo samo toliko, kolikor vi mislite, da je to pomembno.

MEDGENERACIJSKA DRUŽINSKA MEDIACIJA

Medgeneracijsko družinsko mediacijo izvajamo tudi med drugimi člani družine in partnerji. Ko otroci niso več otroci, ampak odrasli ljudje, ki želijo razrešiti svoja že leta prisotna in poglobljena nesoglasja s starši, je medgeneracijska družinska mediacija še najboljša rešitev.

Preberite več tudi o našem coachingu za najstnike in coaching za starše.

V UMC Oligebri ponujamo tudi individualno in skupinsko redno učno pomoč in inštrukcije ter druge izobraževalne programe.