Oligebra BC

Coaching za starše

DOBER STARŠ ŠIRI SVOJA OBZORJA IN PREMIŠLJUJE O STARŠEVSTVU VSAK DAN

Coaching za starše je proces, v katerem poskušamo najti rešitve in pot do boljše komunikacije in boljših odnosov z vašim mladostnikom. Odgovarjamo na vaša vprašanja glede starševstva in iščemo odgovore skupaj z vami. Pomagamo vam prepoznati svoje morebitne napake, prepričanja in strahove, ki so ovira do dobrih odnosov z vašim mladostnikom ali že starejšim otrokom in z vami poiščemo pravo smer rešitve izzivov in težav za izboljšanja razumevanja in komunikacije. Organiziramo tudi skupinske programe kot so Šola pozitivnega starševstva, skupinske delavnice in skupinski coaching za starše, delavnice o varnosti na spletu idr.

Coaching za starše in šola za starše

COACHING ZA STARŠE

Starši včasih ne vemo, kako naprej z lastnim otrokom. Obupani smo, ker je nerazumevanja, zoperstavljanja, nasprotnih mnenj, prerekanja in vsega drugega vedno več.

Pogosto se sploh ne zavedamo svojih napak, preveč ambicioznih ali morda celo nerazumnih pričakovanj, mogoče celo neposlušanja lastnega otroka ali prav nasprotno prevelike posvečenosti otroku. Včasih sebe popolnoma zapostavimo in se v celosti predamo otroku, kar je tudi napačno sporočilo in veliko breme za otroka. Vse to vam pomagamo prepoznati in najti izhod iz trenutnega stanja, kakor bi trajno postavili temelje izboljšanja odnosov z lastnim otrokom in mu resnično pomagali pri odraščanju.

Šola pozitivnega starševstvA

Starši se pogosto vprašamo, kako pristopiti otroku, da bo zanj najboljše. Šolo starševstva smo zelo dobro izkusili na lastni koži, saj smo vsi enkrat bili otroci. Nekateri starši celo življenje posnemajo svoje starše v dobrem in tudi v slabem. Drugi so bili tako nezadovoljni s svojim otroštvom, da delajo popolnoma nasprotno od tega kar so delali njihovi starši, tudi ko vedo, da prav vse ni bilo narobe. Tretji pa iščejo svoje načine dobrega starševstva, ko je hkrati treba izpolnjevati vse druge obveznosti, ki se od nas v življenju pričakujejo.

Dandanes so izzivi starševstva daleč bolj sofisticirani in zahtevni, kot so to bili pred 20 leti ali še več. Veliko več tudi moramo ponuditi otroku, vendar kje postaviti meje, tako materialne kot čustvene?

Katera je dobra mera med “vodenjem” in “svobodno vzgojo”? Kakor najti ravnovesje med ljubeznijo in zahtevami? Kako razumeti otrokove želje, hkrati pa ne zapostaviti njegove potrebe in ne pozabiti, da bo jutri zase odgovoren in da ga moramo pripraviti že zdaj na to odgovornost?

Zakaj starš ne sme biti otrokova žrtev, saj bo jutri otrok vzel vlogo ali žrtve ali neusmiljenega razvajenega gospodarja? Kakor se izogniti temu, da naj ne bi bili otrokov gospodar, saj si vendarle ne želimo sužnja, temveč otroka in jutri uspešnega samostojnega človeka?

Kje postaviti meje in hkrati dati občutek otroku, da ima vse kar potrebuje in tudi želi? Kakor ga pripraviti do tega, da bo uspešen v šoli, brez solz in brez ambicioznih starševskih pritiskov? In mu povedati ljubeč ne ali pogojni da?

Veliko vprašanj se nam poraja pri starševstvu. O vsem tem se bomo pogovarjali v okviru našega programa pozitivnega starševstva. Pogovarjali se bomo o tehnikah pozitivnega vpliva na otroke, načinih praktičnega in aktivnega neposrednega in posrednega ukvarjanja z otrokom in/ali motiviranja otroka za šolske in izvenšolske dejavnosti, indr.

Šolo organiziramo v oktobru, februarju in juniju.

skupinskE DELAVNICE IN podporne skupine in coaching za starše

Program izvajamo kot vikend delavnice, predavanja, 20-urne tečaje ali v obliki individualnega in skupinskega svetovanja. Veščine, ki jih starš rabi poznati se spreminjajo skozi leta. Pogosto srečamo starše, ki so bili čudoviti starši do 12 leta starosti in so naredili strašanske napake kasneje. Ali tudi obratno. Ni puberteta kriva za vse, krivi smo včasih tudi sami. Zato se v naši šoli pozitivnega starševstva posvečamo vsakem obdobju odraščanja otroka in mladostnika posebej.

Programe ponujamo tudi online.

DELAVNICE o Varnosti na spletu

Vsi, ki ste mnenja, da je najstnika treba obvarovati od spleta tako, da spremljamo vsako njihovo dejanje, vohunimo za njim, kontroliramo ali mu preprečimo dostop do novih tehnologij, na naši delavnici tega ne boste slišali. Z našo delavnico vam bomo pomagali, da se praktično naučite načinov prilagajanja socialna omrežja svojim potrebam, da bodo varno okolje za vas in vašega mladostnika. Bomo govorili o nevarnostih ampak tudi o možnostih, priložnostih, novih veščinah in o vsem lepem in grdem, kar spremlja našo prisotnost na spletu.

Delavnico izvajamo nekajkrat na let ob zadostnem številu prijavljenih.

MEDGENERACIJSKI COACHING (ZA ODRASLE OTROKE IN/ALI NJIHOVE STARŠE)

Težave v odnosu med staršem in otrokom včasih z leti ne izginejo ampak se še bolj poglobijo in zakomplicirajo. Če ste odrasla oseba, ki si želi boljše odnose s svojimi starši ali starš, ki si želi izboljšati odnose s svojim odraslim otrokom, vam bomo na medgeneracijskem coachingu pomagali raziskati tudi skrite razloge za nerazumevanje in najti najboljše rešitve, da le te premagate. Vabimo vas tudi na medgeneracijsko družinsko mediacijo, kjer bomo vsi skupaj poiskali načine, da se harmonija in toplina vrne v odnos, tudi takrat ko je že dolgo ni bilo.

Pomagamo vam tudi s coachingom za najstnike in procesom družinske mediacije, v katerem približamo stališča vas in vašega otroka in s tem pomagamo, da se boljše razumete.

V Oligebri vam poleg caochinga ponujamo tudi individualno in skupinsko redno učno pomoč in inštrukcije. Cenik učne pomoči in inštrukcij.