Oligebra BC

Motivacijski coaching za najstnike

Svetovalnica in motivacijski coaching za najstnike in mlade je namenjen temu, da se mladostnik sprosti napetosti in antagonizmov, nauči učinkovitim tehnikam obvladovanja stresa, komunikacije, načrtovanja in uresničevanja ciljev in spodbudi k premišljevanju o svoji prihodnosti in strategijah premagovanja težav, izzivov in stisk, s katerimi se trenutno sooča, kot so slabši uspeh v šoli (pri študiju) in/ali slabi odnosi v družini in s sovrtstniki, ali včasih kaj precej bolj resnega.

coaching za najstnike

Lahko se zgodi vsakemu, celo bolj pogosto izjemno bistroumnemu, pogumnemu in nadarejenemu mlademu človeku, da v enem trenutku resno obupa nad svojimi zmožnostmi. Včasih se sooča tudi z resnimi težavami v družbi, šoli ali doma. Neznanje se kopiči ne le pri enem predmetu, mladostniki obupavajo nad šolanjem in so korak do tega da dvignejo roke od šole, pojavijo se pa tudi številne osebnostne in socialne težave.

MOTIVACIJSKI COACHING ZA NAJSTNIKE IN MLADE

Motivacijski coaching za najstnike je namenjen temu, da se mladostnik nauči učinkovitim tehnikam obvladovanja stresa, komuniciranja, spodbudi k učenju in opravljanju šolskih nalog, sprosti napetosti, ki ga ovirajo v pričakovanem in zaželenem funkcioniranju in napredovanju. S konstruktivnimi pogovori in včasih z družinsko mediacijo se pri njem obnovi zaupanje v odnos s staršema in družino, morebiti tudi z njegovimi vrstniki in mu se ponudi varen prostor, da izrazi sebe, izboljša svojo samopodobo in zaupanje v svoje zmožnosti in povrne motivacijo za uspešno grajenje svoje osebnosti, svojih priložnosti in prihodnosti.

Coaching za mlade ponujamo tudi mladostnikom, ki potrebujejo nekaj usmeritev in nasvetov v trenutni stiski, čeprav so v šoli dokaj uspešni. Težave, ki jih pri coachingu rešujemo so lahko izguba volje do učenja, pomanjkanje motivacije, ambicije, želje, pozornosti, osamljenost, nesprejetost v družbi, ljubezenske težave, težave v družini, težave s samopodobo in/ali samozavestjo, odločanju o bodočem poklicu, itd.

Včasih so najstniki potrebni izhoda iz družine, zunanje spodbude in podpore, ki je “na njihovi strani”, ki jih razume in spoštuje kot odrasle in samostojne posameznike. Ne glede na to, da je pri svetovanju in motivacijskem coachingu na prvem mestu najstnikova vera in zaupanje v svetovalca, starši mladoletnikov morajo privoliti in se strinjati s svetovanjem, ter aktivno sodelovati v reševanju težav. Ko pa uspešno opravimo prvo fazo svetovanja, lahko vključimo še starše v program družinske mediacije.

MOTIVACIJSKI Coaching ZA NAJSTNIKE Kot odlična tehnika pomoči mladim

Nadobudni mladostnik ve kaj je najboljše za njega, kaj mu bomo mi starejši nekaj pametovali in svetovali, mar ne?

Posebnost in lepota coachinga glede na druge svetovalno-terapevtske metode je dejstvo, da je ciljno naravnan in da do rešitve pridete oz. mlad človek pride sam. Coach vas vodi in usmerja, da poslušate svoj notranji glas, uspeh pa doseže z učinkovitimi vprašanji in mentalnimi, NLP ter psihološkimi in komunikacijskimi vajami in nalogami. Pri coachingu izhajamo iz predpostavke, da stranka že ima vso znanje in moč, ki sta mu potrebni za zaželeno spremembo ali uresničitev cilja.

Zato je coaching pri delu z mladostniki (najstniki, dijaki in študenti) zares čudovita in zelo učinkovita tehnika svetovanja, usmerjanja in pomoči v odrastanju. Pripeljemo ga/jo do tega, da svoje lastne zmožnosti maksimalno izkoristi. Pomagamo mlademu človeku, da najde lastno motivacijo za napredovanje v šoli, na študiju in v življenju, da razišče sebe, prepozna svoje resnične želje, zmožnosti in cilje, ter jih začne uresničevati in da se nauči učinkovitih tehnikah komunikacije. Kar je najbolj pomembno, pripeljemo ga do tega, da odločitev za izboljšavo pride iz njega samega in ne zaradi pritiskov staršev in okolice.

TERAPEVTSKE INŠTRUKCIJE IN MOTIVACIJSKI COACHING za najstnike

Na terapevtskih inštrukcijah združujemo motivacijski coaching, terapevtske pristope, pogovore, če je potrebno tudi družinsko mediacijo. Še bolj pozorno sledimo potrebam otroka, njegovem tempu in načinu učenja, še bolj ga spodbujamo. Če so kakšne specifične učne težave in potrebe prisotne (disleksija, avtizem, hiperaktivnost, in dr), se temu prilagajamo in ubiramo bolj ustrezne poti učenja in razlaganja snovi.

Razlog za šolske težave včasih ni le pomanjkanje razumevanja ali časa posvečenega učenju. Učni izzivi se lahko pojavijo tudi zaradi resnih vedenjskih težav ali duševnih bojev in stisk, zaradi letargičnosti, brezvoljnosti, anksioznosti, depresije, prehrambnih motnji, odsotnosti vsake motivacije, iskanja sebe, odvisnosti od telefona in drugih odvisnosti, težavah in skrbeh doma, socialnega nerazumevanja z vrstniki, specifičnih učnih težavah, pomanjkanja pozornosti, spodbude, cilja, burnih hormonskih sprememb, itd.

Takrat so redna (mentorska) učna pomoč in inštrukcije pogosto premalo, saj običajno ne gre za nezmožnost ampak za pomanjkanje volje in druge razloge, ki jih lahko premagamo le na terapevtskih inštrukcijah, ki združujejo učno pomoč in mentorstvo z učnim, pedagoškim, svetovalnim in coaching pristopom.

Pogosto nehote in z najboljšim namenom tudi starši povzročamo skrbi ali slabo počutje svojemu otroku/mladostniku, kar ga lahko moti v šolanju in/ali druženju z vrstniki. V teh primerih priporočamo tudi mediacijo med otrokom in staršem.

ŠE BOLJ SPECIFIČNE TEŽAVE – KO je potrebna tudi dodatna pomoč

Coaching za najstnike je najmanj invaziven postopek vplivanja na notranje spremembe posameznika, da bi se dosegel končni cilj. S coachgingom lahko rešimo precej težav brez nepotrebnih diagnoz, posebej ko gre za komunikacijske, motivacijske in učne težave, lahko tudi v kombinaciji z učno pomočjo v našem centru. Zato začnite z nami.

Naše delo izhaja iz pedagoškega okvira. Kot takšno je naravnano bolj praktično in temelji na učnem procesu in motivacijskimi tehnikami usmerjanja mladega človek. Mladostniku želimo povrniti voljo za učenjem, pokazati mu, da zmore in mu pomagati, da pri sebi najde iskrico motivacije za napredek. Zato motivacijski coaching za najstnike pogosto združujemo z mentorsko učno pomočjo in s coachingom in mentoriranjem staršev.

Ni pa vedno dovolj, saj coaching in pedagoško delo imata svoje omejitve, posebej pri delu z najstniki. Včasih, ko je pomoč psihologa ali psihiatra nujno potrebna, vam svetujemo kam se obrniti po pomoč ustreznega strokovnjaka/kinje, če želite.

Premagovanje odvisnosti od računalnika in telefona

Eden izmed večjih izzivov sedanjega časa je boj z odvisnostjo od računalnika ali telefona, ki otroke lahko omeji in popolnoma paralizira tako v izobraževalnem kot v socialnem pogledu. O tem se pogovarjamo v vseh programih naše svetovalnice, ter občasno organiziramo predavanja na to temo za starše in otroke/mladostnike.

PREMAGOVANJE DRUGIH ODVISNOSTI IN MOTNJI HRANJEVANJA

Družinska mediacija in najstniški ter starševski coaching lahko veliko pripomorejo po zdravljenju ali kot podpora zdravljenju, pri odvisnostih in motnjah hranjenja pa ne morejo nadomestiti pomoči zdravstvenih in psiholoških služb v celovitem in kompleksnem premagovanju že nastale težave.

Pomoč za starše

Ko otroku ne gre najboljše, se pri starših porajajo dvomi, negotovosti in druga neprijetna čuvstva, katera vas vabimo, da skupaj predelamo na coachingu za starše. Bomo vam pomagali, da sprejmete situacijo in najdete najboljšo pot zase in za svojega otroka. Srečen otrok je lahko samo takrat, ko je tudi starš pomirjen in zadovoljen, ter dela vse kar je v njegovi moči za otrokovo dobrobit.

DRUŽINSKA MEDIACIJA

Z družinsko mediacijo med staršem in mladostnikom ter družinskimi člani vam pomagamo da rešite družinske spore in nerazumevanja in z več ljubezni in razumevanja pristopite drug drugemu, saj vsak mladostnik potrebuje trdno zaledje in pristanišče, da bi lahko razvil svoja jadra in uspešno zapluli v svet odraslih.